Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Anh đã được lành bệnh... đừng phạm tội nữa

Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 5,1-3a.5-16
1 Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. 2 Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. 3 Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. 5 Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. 6Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" 7 Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". 8 Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". 9 Tức khắc người ấy được lành bệnh.
Anh ta vác chõng và đi. 10 Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: "Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng". 11 Anh ta trả lời: "Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: "Vác chõng mà đi".12 Họ hỏi: "Ai là người đã bảo anh "Vác chõng mà đi?" 13 Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.
14 Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". 15 Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.
16 Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.
"Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước." (Ga 5,14)
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa cuộc đời chúng con. Xin hãy thánh hoá chúng con trong tình yêu của Chúa. 

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Lòng tin

Lòng tin

Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay
Lời Chúa: 
 Ga 4,43-54
43 Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. 44 Chính Người đã nói: "Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình". 45 Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.
46 Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. 47 Được tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. 48 Chúa Giêsu bảo ông: "Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin". 49 Viên quan chức trình lại Người: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết". 50 Chúa Giêsu bảo ông: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi". Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.
51 Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. 52 Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: "Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt". 53 Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: "Con ông mạnh rồi", nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. 54 Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.
Một người vô thần rất mê leo núi. Ngày kia trượt chân té ngã lăn từ đỉnh núi xuống. Nhung may thay ông bám được một cánh cây nằn chơ vơ giữa đỉnh cao và vực thẳm. Giữa lúc chỉ còn biết chờ chết, một ý nghĩ chợt đến với ông: Tại sao không gọi Chúa đến cứu giúp. Thế là lấy hết sức lực, người vô thần la lớn: “Lạy Chúa”. Tuy nhiên bốn bề chỉ có thinh lặng và ông chỉ nghe được tiếng dội của lời kêu van. Một lần nữa người vô thần lại kêu xin tha thiết hơn: “Lạy Chúa, nếu quả thật Chúa hiện hữu thì xin hãy cứu con. Con hứa sẽ tin Chúa và dạy cho những người khác cũng tin Chúa”. Sau một hồi lặng thinh, bỗng người vô thần nghe thấy một tiếng vang dây cả vực thẳm và núi cao: “Gặp hoạn nạn thì ai cũng cầu xin như thế”“Không, Lạy Chúa, nghìn lần không. Con không giống như những người khác. Chúa không thấy sao, con bắt đầu tin từ khi nghe thấy tiếng Chúa phán. Nào bây giờ xin Chúa hãy cứu con đi, và con sẽ cao rao danh Chúa cho đến tận cùng trái đất”. Tiếng ấy trả lời: “Được lắm, Ta sẽ cứu ngươi. Vậy ngươi tin thì hãy buông tay ra”. Người vô thần thất vọng hô lên: “Buông tay ra ư, bộ Chúa tưởng tôi điên sao?” (Trích “Món quà Giáng Sinh”).
Lạy Chúa, xin củng cố đức tin cho con để mỗi ngày con thêm xác tín và sống trung thành với Chúa hơn trong cuộc đời con. 

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Tin vào Chúa Giêsu


CHÚA NHẬT 4 Mùa Chay (năm B)
Lời Chúa: 
 Ga 3,14-21
14 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: "Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ : các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."
Lạy Chúa, xin ban cho con luôn biết sống xứng đáng với tình yêu của Chúa, để qua con mọi người có thể nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đang hiện diện. 

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Anh em


Anh em Dương Chí Dũng và những bất ngờ tại tòa

Trong lời nói sau cùng của mình, ông Dương Tự Trọng bầy tỏ tình cảm của mình với người anh trai đã khiến ông phải lâm đường lao lý: “Dương Chí Dũng là anh ruột của tôi. Tôi luôn sống cùng với kỷ niệm của hai anh em và càng thấy thương anh tôi nhiều hơn.  (Vietnamnet)
Giữa tòa án, những bộc bạch về tình anh em của ông Dương Tự Trọng và ông Dương Chí Dũng cũng tạo những ấn tượng đặc biệt nơi mọi người.  

Lời Chúa hôm nay cũng nói về tình anh em:

Lời Chúa: Mc 3,31-35
31 Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài, sai người vào mời Chúa ra. 32 Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình Người rằng: "Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy". 33 Người trả lời rằng: "Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?" 34 Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: "Đây là mẹ Ta và anh em Ta. 35 Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".

Xin Chúa cho chúng con biết làm theo thánh ý Chúa, để trở thành anh em của mọi người trong đại gia đình Thiên Chúa..

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Dấn thân

Mẹ dấn thân tới “hang hùm” IS để giải cứu con gái

Ngày 18/11, tờ Telegraph của Anh cho hay một bà mẹ Hà Lan đã bất chấp những lời cảnh báo của chính quyền đã lặn lội tìm đường tới Raqqa, sào huyệt của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền bắc Syria, để giải cứu đứa con gái của mình bị những kẻ cực đoan dụ dỗ tới đây lấy chồng thánh chiến.
Mẹ dấn thân tới “hang hùm” IS để giải cứu con gái - 1
Chiến binh IS trên đường phố ở sào huyệt Raqqa, miền bắc Syria
Người phụ nữ tên là Monique đến từ vùng Maastricht của Hà Lan đã nhận được lời cầu cứu từ cô con gái 19 tuổi Aicha từ Raqqa hồi tháng trước, sau khi cô gái trẻ này tìm đường đến Syria để cải sang đạo Hồi và tham gia cuộc thánh chiến của IS.
Tuy nhiên bà Monique đã được nhà chức trách và cảnh sát cảnh báo rằng việc bà tự mình tìm đường tới vùng chiến sự Syria để giải cứu Aicha là vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Cảnh sát cũng nói với bà rằng việc giúp đỡ những chiến binh thánh chiến như con gái bà có thể là hành động vi phạm pháp luật và có thể bị truy tố.
Thế nhưng người phụ nữ can đảm này đã quyết định sẽ bất chấp tất cả để cứu lấy con gái mình. Bà tuyên bố với mọi người: “Đôi khi bạn phải làm những việc cần làm. Đây là điều mà tôi cho là đúng đắn”.
Thế là, bỏ sau lưng mọi lời cảnh báo, bà Monique đã lặn lội đến Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó liên lạc với con gái qua Facebook, quy ước địa điểm giải cứu rồi tự mình tìm đường đến Raqqa bằng cách mặc bộ trang phục che kín từ đầu đến chân của phụ nữ Hồi giáo.
Hai mẹ con cuối cùng cũng đã gặp được nhau ở địa điểm quy ước, và sau đó hai người nhanh chóng chạy về phía biên giới Syris để quay trở về Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, Aicha bị biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ vì cô không có hộ chiếu bên mình.
Aicha cho biết sau khi đến Syria, cô cải sang đạo Hồi và tham gia IS. Tại đây, cô được thu xếp kết hôn với Omar Yilmaz, một chiến binh thánh chiến khét tiếng mà cô từng nhìn thấy trong một cuộc phỏng vấn trên tivi.
Mẹ dấn thân tới “hang hùm” IS để giải cứu con gái - 2
Nhiều cô gái nước ngoài tới Syria đầu quân cho IS
Tuy nhiên, sau khi Mỹ và đồng minh thực hiện chiến dịch không kích chống lại phiến quân IS ở Iraq và Syria, tính mạng của Aicha bị đe dọa mỗi ngày, và cô gái luôn sống trong sợ hãi. Mẹ cô cho biết: “Nó rất muốn về nhà, nhưng nó không thể rời khỏi Raqqa nếu không có người giúp đỡ”.
Khi biết tin Aicha bị biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ, Bộ Ngoại giao Hà Lan đã can thiệp để có thể đưa mẹ con cô về nước vào cuối tuần này.
Ông Francoise Landerloo, một luật sư của gia đình cho biết: “Thật đáng khâm phục khi người mẹ đó đã bất chấp mọi hiểm nguy để tìm kiếm và giải cứu con gái mình”.
Theo ước tính của Liên hợp quốc, mỗi tháng có khoảng 1000 người nước ngoài tìm đường đến Iraq và Syria để gia nhập phiến quân IS, trong đó có rất nhiều cô gái trẻ. Họ đến đây sau khi bị các tuyển trạch viên của IS dụ dỗ, lôi kéo thông qua mạng xã hội, và sẵn sàng kết hôn với các chiến binh thánh chiến dù tuổi đời còn rất trẻ.
Tuy nhiên, sau một thời gian nếm trải nỗi gian khổ trên chiến trường, nhiều người dần dần vỡ mộng và nhận ra bản chất của IS, nhưng con đường trở về của họ ngày càng mù mịt khi phải đối mặt với nhiều hiểm nguy và cả nguy cơ bị bắt giữ, truy tố khi đặt chân về quê nhà.

Chúa đã thực sự đi vào lịch sử loài người

Ngày 17 tháng 12, Tuần Bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh
Lời Chúa: 
 Mt 1,1-17
Đây là gia phả Chúa Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Ápraham: Ông Ápraham sinh Ixaác; Ixaác sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em ông này; Giuđa ăn ở với Tama sinh Perét và Derác; Perét sinh Khétxơron; Khétxơron sinh Aram; Aram sinh Amminađáp; Amminađáp sinh Nácson; Nácson sinh Xanmôn; Xanmôn lấy Rakháp sinh Bôát; Bôát lấy Rút sinh Ôvết; Ôvết sinh Giesê; ông Giesê sinh Đavít. Vua Đavít lấy vợ ông Urigia sinh Salômôn Salômôn sinh Rơkhápam; Rơkhápam sinh Avigia; Avigia sinh Axa; Axa sinh Giơhôsaphát; Giơhôsaphát sinh Giôram; Giôram sinh Útdigia; Útdigia sinh Giotham; Giotham sinh Akhát; Akhát sinh Khítkigia; 10 Khítkigia sinh Mơnase; Mơnase sinh Amôn; Amôn sinh Giôsigia; 11 Giôsigia sinh Giơkhongia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Babylon. 12 Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơkhongia sinh Santiên; Santiên sinh Dơrúpbaven; 13 Dơrúpbaven sinh Avihút; Avihút sinh Engiakim; Engiakim sinh Ado; 14 Ado sinh Xađốc; Xađốc sinh Akhin; Akhin sinh Êlihút; 15 Êlihút sinh Elada; Elada sinh Mátthan; Mátthan sinh Giacóp; 16 Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Chúa Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. 17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Ápraham đến vua Đavít, là mười bốn đời; từ vua Đavít đến thời lưu đày ở Babylon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô, cũng là mười bốn đời.
"Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Chúa Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô." (Mt 1, 16)
Bảng gia phả của Chúa Giêsu tuy chỉ là một danh sách những tên tuổi, nhưng cho thấy ý nghĩa của việc Chúa Giêsu nhập thế:
- Ngài đã thực sự đi vào lịch sử loài người với những thăng trầm của nó.
- Ngài chấp nhận làm con cháu của những người phàm, trong đó có cả những người tội lỗi.
- Nhưng chính nhờ việc nhập thế đó, Ngài mới cứu chuộc được lịch sử và loài người.
Lạy Chúa, Chúa luôn có chương trình cho từng cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con luôn tin tưởng, phó thác cậy trông vào Chúa. Xin giúp chúng con luôn đọc ra ý Chúa trong từng biến cố cuộc đời chúng con. Amen.

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Mù dắt mù

Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 6,39-42
39 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra', trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ 
thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!"
Suy gẫm: Nếu ta thấy lỗi của người khác mà không thấy lỗi của mình, phê phán người khác mà không tự phê phán mình; đó là thứ mù quáng và giả hình mà Chúa Giêsu nhiều lần cảnh cáo bởi vì ai cũng dễ mắc phải. 
"Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?" (Lc 6,39).
Lạy Chúa, xin giúp con biết khiêm tốn tự xem xét và sữa lỗi chính mình, để mỗi ngày con sống tốt hơn như ý Chúa muốn, và xin giúp con biết mang đến cho nhau những cái nhìn yêu thương, những lời nói cảm thông, những việc làm bác ái để cuộc sống chúng con được an vui, hạnh phúc.